Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Podstawowe informacje
 
Data: 2014-01-15Autor: 

     Gmina Sokołów Podlaski położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sokołowskim, w odległości 100 km od Warszawy i 30 km od rzeki Bug. Teren gminy wchodzi w skład czystego ekologicznie obszaru „Zielonych Płuc Polski". Od zachodu gmina graniczy z gminami Liw, Miedzna oraz miastem Węgrów, na północy z gminą Kosów Lacki, od wschodu z gmina Sabnie i Repki oraz od południa z gmina Bielany. Zajmuje powierzchnię 137 km i liczy 6438 mieszkańców. W jej skład wchodzi 36 sołectw. Jest to Gmina typowo rolnicza. Gmina posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Warszawą, Siedlcami i Drohiczynem.
     W 1996 r. Gmina Sokołów Podlaski nawiązała współpracę z Gminą Gartow w Niemczech, dlatego też obie Gminy zawarły między sobą umowę partnerską, stosowny dokument podpisano 18 września 1999 r.
     Na terenie Gminy funkcjonuje 5 Zespołów Oświatowych, w skład których wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i przedszkole, ponadto Publiczne Gimnazjum w Grochowie i Skibniewie. Działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce z Filiami w Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie. Prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne, w tym dwie OSP Justynów i OSP Nowa Wieś są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
     Teren gminy odwadniany jest przez następujące rzeki: Cetynia, Czerwonka, Miedzanka i Buczynka. Cetynia jest lewobrzeżnym dopływem Bugu i przepływa przez centralną część gminy. Jej źródła znajdują się na południowy wschód od Sokołowa Podlaskiego, w rejonie Żanecina i Karlusina. W granicach gminy Sokołów przepływa na krótkim odcinku i ma charakter rowu melioracyjnego. Jest ona rzeką nieuregulowaną poza granicami gminy, tworzącą wiele zakoli. Poniżej Sokołowa Cetynia jest silnie zanieczyszczona, prowadzi wody nieodpowiadąjące normatywom. Buczynka jest również lewobrzeżnym dopływem Bugu uchodzącym na terenie gminy Ceranów. Jej źródła znajdują się w północnej części uroczyska Przeździatka. Na krótkim odcinku rzeka ta jest granicą gminy Sokołów Podlaski, Czerwonka jest prawobrzeżnym dopływem Liwca i przepływa przez południowo-zachodnie tereny gminy. Wypływa z terenów leśnych położonych pomiędzy wsiami Węże i Dolne Pole. Miedzanka jest także prawobrzeżnym dopływem Liwca i wypływa z zatorfionego zagłębienia znajdującego się na południe od wsi Wólka Miedzyńska i płynie bardzo głębokim, sztucznym korytem. Na terenie gminy znajduje się jedynie odcinek źródłowy rzeki. Stanowi ona fragment zachodniej granicy gminy. Na terenie gminy Sokołów Podlaski nie występują większe naturalne zbiorniki wód stojących. Nielicznie występują śródbagienne „oczka wodne" o zmiennym poziomie lustra wody zależnym od pory roku i ilości opadów atmosferycznych oraz wypełnione wodą (głównie po roztopach i obfitych deszczach) dla zagłębień bezodpływowych, stanowiących pozostałości po istniejących niegdyś jeziorkach polodowcowych. Antropogenicznymi zbiornikami wód stojących są nieliczne torfianki, zbiorniki powstałe w miejscach eksploatacji kruszywa mineralnego, zbiorniki przeciwpożarowe oraz rowy melioracyjne. Większe „oczka wodne" występują we wsiach: Pogorzel, Ząbków Kolonia i Węże.
     Na terenie Gminy znajdują się miejsca pamiętające „kamienne ślady" powstańczej drogi ks. Stanisława Brzóski oraz Władysława Rawicza. Latem 1987 r. we wsi Krasnodęby-Sypytki wzniesiono pomnik poświęcony ks. Brzósce. Na nim umieszczono napis: „Gdy pamięć ludzka ginie, dalej mówią kamienie. Tu ukrywał się i został aresztowany gen. ks Stanisław Brzóska ostatni komendant Powstania 1863 r. na Podlasiu oraz jego adiutant Franciszek Wilczyński. Wielka chwała bohaterom". We wsi Grochów obok Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka znajduje się pomnik poświęcony Władysławowi Rawiczowi - Naczelnikowi Cywilnemu Województwa Podlaskiego w powstaniu styczniowym 1863 r., a jednocześnie właścicielowi Grochowa. Ten wielki społecznik i patriota jako jeden z pierwszych na Podlasiu przeprowadził u siebie oczynszowanie włościan. Cieszył się dużym szacunkiem i zaufaniem okolicznych mieszkańców. W czasie powstania rozwinął energiczną działalność na powierzonym mu stanowisku. Aresztowany w dniu 27 września 1863 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w Siedlcach. Mieszkańcy Grochowa w roku 1984 wznieśli pomnik upamiętniający Rawicza.
     Rejon Czerwonki może poszczycić się faktem, że właśnie tu, gdy chodzi o były powiat sokołowski, najwcześniej rozpoczął się ruch organizacyjny młodzieży wiejskiej. Ta młodzież, w historycznym dniu 11 listopada 1918 r. na czele ze swoim komendantem Henrykiem Jankowskim wzięła czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Sokołowie. Z inicjatywy Koła Młodzieży w Justynowie powstał piękny projekt usypania kopca w Czerwonce, jako centralnej wsi gminnej, na cześć poległych żołnierzy w 1920 r. Tak oto 14 sierpnia 1923 r. usypano i uformowano kopiec, na szczycie umieszczono kamień z napisem „CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM W 1920 R.”
     W dniu 11 listopada 2005 roku odsłonięto tablicę poświęconą Żołnierzom Armii Krajowej Placówki „GAWRON" obejmującej Gminy Grochów i Kudelczyn, którzy w liczbie 140 osób stawili się na zbiórce w Czerwonce, aby wziąć udział w walce z okupantem niemieckim po ogłoszeniu 26 lipca 1944 r, akcji „BURZA".
     Obiekty zabytkowe na terenie gminy reprezentowane są przez budownictwo sakralne, zespoły dworsko-parkowe oraz w największym stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się na terenie całej gminy. Do najciekawszych obiektów zabytkowych można zaliczyć:

*Zespół dworsko-parkowy w Bachorzy, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-259, decyzja z dnia 20.02. 1978 r., założony w XVII w. Około 1850 r. został gruntownie przebudowany. Folwark Bachorza wchodził w skład majątku Repki, będącego jednym z większych majątków w tym regionie Podlasia. Park krajobrazowy z końca XIX w. 
*Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha w Skibniewie-Podawcach. Pierwszy kościół powstał w roku 1477, kolejny o konstrukcji zrębowej wzniesiony został w 1743 r., przebudowany w 1788. Ołtarz główny i ołtarze boczne są w stylu barokowym. W dzwonnicy murowanej z II połowy XIX w. znajduje się dzwon odlany w Gdańsku w
1717 r.
*Kościół Parafialny w Czerwonce pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w 1829 r. lub 1834 r., spalony w 1950 r. Obecny murowany kościół wybudowano w latach 1952-1958 z ciekawą neogotycką formą według projektu Stanisława Marzyńskiego. Obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny, założony w II połowie XIX w., a najstarszy nagrobek pochodzi z 1881 r.

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x