Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / O gminie / pl-by-ua
pl-by-ua
 
Data: 2017-02-03Autor: 

- ramkamala2.jpg

W dniu 9 listopada 2015 roku podpisany został aneks (addendum No IPBU.02.01.00-14-427/11-03) do Umowy grantowej Nr IPBU.02.01.00-14-427/11-00, dotyczącej realizacji projektu pn.:

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”.

 Okres realizacji projektu został wydłużony z 18 do 29 miesięcy. Przedłużenie tego okresu było konieczne w celu ukończenia robót budowlanych po stronie partnera projektu – Nowojaworiwskiej Miejskiej Rady.

 Do wykonania pozostało jeszcze część prac związanych z przedsięwzięciami:

- Termomodernizacja przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk.

- Wymiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk.

 

Tytuł projektu:

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”.

 

Wartość projektu ogółem: 758 432,55 EUR
Wartość dofinansowania: 682 589,29 EUR
Wkład własny: 10%

 

Beneficjent - Gmina Sokołów Podlaski/PL

Partner - Nowojaworiwska Miejska Rada/UA

 

Termin realizacji projektu: 1.08.2013r. - 31.12.2015r. 

 

Przedsięwzięcia projektowe:

1. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Czerwonce

2. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Grochowie

3. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Grochowie

4. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Przywózkach

5. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Skibniewie

6. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Skibniewie

7. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skibniewie

8. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwonce wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania

9. Wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy Sokołów Podlaski

10. Termomodernizacja przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

11. Wymiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

12.Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk – I etap

13. Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk - II etap

14. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- I etap

15. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- II etap

16. Festiwal informacyjno-promocyjny „Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 Opublikowano: 12 listopada 2015 roku, autor: Karol Dmowski

 

- ramkaaaa.jpg

Zakończenie kolejnych inwestycji w ramach projektu transgranicznego

W dniach 17 i 18 września 2015 roku Komisja z Urzędu Gminy Sokołów Podlaski dokonała  odbioru końcowego dwóch kolejnych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Sokołów Podlaski w ramach projektu transgranicznego:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, oraz

Wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.

Inwestycje są częścią projektu pn.: Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym, numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00.

Zakres robót budowlanych wykonanych w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce obejmował m. in.:

-          Termomodernizacja ścian budynku                          ilość: 298,82 m2;

-          Ocieplenie ścian piwnic                                            ilość: 148,86 m²;

-          Wymiana drzwi zewnętrznych                                 ilość: 4,10 m²;

-          Wymiana okien                                                         ilość: 9,720 m2;

-          Wymiana rur spustowych                                         ilość: 32,00 m;

-          Wymiana rynien dachowych                                    ilość: 27,60 m;

-          Wymiana pokrycia dachowego                                 ilość: 159,32 m²;

-          Demontaż starej instalacji c.o.                                  ilość: 1 kpl;

-          Montaż rurociągów w systemie c.o.                         ilość: 266,00 m;

-          Montaż grzejników z zaworami                                ilość: 24 kpl.

 

- 1.jpg

Roboty budowlane wykonane zostały w okresie sierpień – wrzesień 2015 roku przez firmę Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Edward Rafałek, ul. Wieniawskiego 7/20, 07-100 Węgrów. Koszty wykonania prac to 146 551,43 zł.

- 2.jpg

 

- 3.jpg

 

- 4.jpg

 

- 5.jpg

- 6.jpg

- 7.jpg

- 8.jpg

- 9.jpg

- 10.jpg

- 11.jpg

- 12.jpg

- 13.jpg

 

Druga zrealizowana inwestycja – wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy Sokołów Podlaski, obejmowała swoim zakresem wymianę 160 sztuk lamp ulicznych wraz z wysięgnikami, przewodami i bezpiecznikami. Lampy zostały wymienione w miejscowościach objętych realizacją projektu, czyli tych, w których w ubiegłym roku zmodernizowane zostały budynki użyteczności publicznej, tj.: Skibniew, Grochów, Przywózki i Czerwonka.

Prace wykonane zostały przez firmę:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MADO Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki. Koszt realizacji inwestycji to 294 795,33 zł.

- cz_1.jpg

- cz_2.jpg

- cz_3.jpg

- cz_4.jpg

- p_1.jpg

- p_2.jpg

- p_3.jpg

- s_1.jpg

- s_2.jpg

Opublikowano: 23 września 2015 roku, autor: Karol Dmowski

 

- ramkamala.jpg

W dniu 29 maja 2015 roku podpisany został aneks (addendum No IPBU.02.01.00-14-427/11-01) do Umowy grantowej Nr IPBU.02.01.00-14-427/11-00, dotyczącej realizacji projektu pn.:

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”.

 Okres realizacji projektu został wydłużony z 18 do 27 miesięcy. Do zakresu projektu zostały dodane nowe przedsięwzięcia:

 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

 - Wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy Sokołów Podlaski.

 Tytuł projektu:

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”

 Wartość projektu ogółem: 758 432,55 EUR
Wartość dofinansowania: 682 589,29 EUR
Wkład własny: 10%

 Beneficjent - Gmina Sokołów Podlaski/PL

Partner - Nowojaworiwska Miejska Rada/UA

 okres realizacji projektu: 1.08.2013r. - 31.10.2015r. 

 Przedsięwzięcia projektowe:

1. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Czerwonce

2. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Grochowie

3. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Grochowie

4. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Przywózkach

5. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Skibniewie

6. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Skibniewie

7. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skibniewie

8. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwonce wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania

9. Wymiana lamp ulicznych na terenie Gminy Sokołów Podlaski

10. Termomodernizacja przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

11. Wymiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

12.Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk – I etap

13. Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk - II etap

14. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- I etap

15. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- II etap

16. Festiwal informacyjno-promocyjny „Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Opublikowano: 17 sierpnia 2015 roku, autor: Karol Dmowski

 

 

 

 - ramkamala.jpg

Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski

 

Od 1 sierpnia 2013 roku Gmina Sokołów Podlaski z Polski i Miasto Nowojaworiwsk na Ukrainie wspólnie realizują projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji społeczno-politycznej panującej obecnie na Ukrainie udało się zorganizować kolejne a zarazem ostanie spotkanie polsko-ukraińskich samorządowców w ramach projektu transgranicznego. W dniach 5-7 listopada 2014 roku w Gminie Sokołów Podlaski przebywała 40 osobowa delegacja, której przewodniczyli Zastępca Burmistrza Miasta Nowojaworiwsk Wołodymyr Maceluch oraz Sekretarz Rady Miasta Nowojaworiwsk Galina Dzulai. Ponadto Gminę Sokołów Podlaski odwiedzili radni Lwowskiej Rady Obwodowej, powiatu Nowojaworiwskiego oraz rady miasta, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych, kultury i oświaty.

- 1.jpg

- 2.jpg

Głównym punktem wizyty była organizacja przedsięwzięcia pn. „Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski”. Spotkanie zorganizowano 6 listopada 2014 roku w Zespole Oświatowym w Skibniewie-Podawcach. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim Wójt Gminy Marcin Pasik, Sekretarz Urzędu Gminy Wiktor Osik, członkowie zespołu projektowego, radni Rady Gminy Sokołów Podlaski, sołtysi, Dyrektorzy Zespołów Oświatowych oraz członkowie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także pracownicy Urzędu Gminy Sokołów Podlaski.

 

- 3.jpg

Spotkanie poprowadziła Pani Mirosława Płocka – Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Siedlcach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiła ona obszerną prezentację zawierającą podsumowanie działań zrealizowanych przez Gminę Sokołów Podlaski w ramach projektu, zarówno działań miękkich – konferencji i warsztatów, jak i inwestycyjnych – termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Tematyka prelekcji obejmowała również informacje na temat odnawialnych źródeł energii: rodzaje, sposoby wykorzystania, przykłady inwestycji. Zaprezentowano także funkcjonujące na terenie na terenie Gminy Sokołów Podlaski dwie elektrownie wiatrowe wybudowane w miejscowościach Brzozów i Bachorza.

- 4.jpg

 

- 5.jpg

- 6.jpg

Podczas przerwy Wójt Gminy Marcin Pasik zaprezentował gościom z Ukrainy oraz przedstawicielom strony polskiej nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy Zespole Oświatowym w Skibniewie-Podawcach. Efekty tej inwestycji w połączeniu z odnowionym w ramach projektu transgranicznego budynkiem Zespołu Oświatowego zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Jest to pierwsza na terenie Gminy Sokołów Podlaski pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Szkoła i sala gimnastyczna tworzą razem nowoczesny i funkcjonalny kompleks edukacyjno-sportowy.

- 8.jpg

- 7.jpg

 

 - dscf5611.jpg

 Współpraca obu samorządów w ramach projektu pozwoliła na realizację szeregu niezbędnych dla obu samorządów zadań. Najważniejszymi były działania inwestycyjne – termomodernizacja budynków w Gminie Sokołów Podlaski, która objęła szkoły w Grochowie, Przywózkach, Czerwonce, Skibniewie oraz Ośrodek Zdrowia w Skibniewie a także budynek Przedszkola nr 1 Nowojaworiwsku. Nie można jednak zapomnieć o działaniach poza inwestycyjnych – konferencjach i warsztatach, które pozwoliły na poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe z obu krajów zacieśniły współpracę na rzecz ochrony środowiska. Projekt transgraniczny przyczynił się także do integracji różnych grup społecznych: dzieci, nauczycieli, polityków, rolników i samorządowców.

Listopadowe wydarzenie było ostatnim tego typu spotkaniem pomiędzy polsko-ukraińskimi samorządowcami, zaplanowanym w ramach projektu transgranicznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym, Numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00.

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada Gmina Sokołów Podlaski, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Opublikowano 21 listopada 2014 roku, autor: Karol Dmowski

- loga.jpg

Zakończenie robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski

W dniu 29 sierpnia 2014 roku Komisja z Urzędu Gminy Sokołów Podlaski pod przewodnictwem Wójta Gminy Marcina Pasika dokonała odbioru inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski.

W odbiorze uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy, inspektorzy nadzoru, kierownik budowy, wykonawca robót, dyrektorzy Zespołów Oświatowych oraz radni Rady Gminy Sokołów Podlaski i sołtysi poszczególnych miejscowości.

- skibniew.jpg

- czerwonka.jpg

- przywozki.jpg

Inwestycja jest częścią projektu pn.: Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym,numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00.  

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-ukraińskim. Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych projektu, takich jak:

- zmniejszenie zapotrzebowania energii w obiektach użyteczności publicznej w regionach przygranicznych,

- zwiększenie liczby zmodernizowanych (poprzez wykonanie termomodernizacji) budynków użyteczności publicznej w regionach przygranicznych.

Działania inwestycyjne wpłyną również na ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania materiałów opałowych.

            W ramach inwestycji wykonane zostały prace budowlane w pięciu obiektach na terenie Gminy Sokołów Podlaski. Wyremontowane zostały budynki Zespołów Oświatowych w Przywózkach, Czerwonce, Grochowie i Skibniewie oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Skibniewie. Ponadto w Grochowie i Skibniewie wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres prac w poszczególnych obiektach obejmował m.in.:

a) Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Czerwonce

-          Termomodernizacja ścian budynku: 627,69 m2;

-          Montaż nowych parapetów: 30,780 m²;

-          Wymiana rur spustowych: 69,600 m;

-          Wymiana drzwi zewnętrznych: 14,410 m²;

-          Ocieplenie stropu poddasza: 448,20 m2;

 - zo_czerwonka__2_.jpg

- zo_czerwonka__3_.jpg

 

- zo_czerwonka__1_.jpg

- zo_czerwonka__4_.jpg

b) Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Grochowie

-          Termomodernizacja budynku: 755,05 m²;

-          Montaż nowych parapetów: 36,383 m²;

-          Wymiana rur spustowych: 63,500 m;

-          Wymiana drzwi wejściowych do kotłowni: 2 m²;

-          Termomodernizacja stropodachu: 673,440 m²

 - zo_grochow__1_.jpg

- zo_grochow__2_.jpg

- zo_grochow__4_.jpg

- zo_grochow__3_.jpg

c) Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Grochowie

-          Wymiana systemu centralnego ogrzewania: 1 kpl;

-          Demontaż starego systemu centralnego ogrzewania: 1 kpl;

-          Montaż rur: 793 m;

-          Montaż grzejników z zaworami: 61 sztuk;

 - co_grochow__1_.jpg

- co_grochow__2_.jpg

- co_grochow__3_.jpg

- co_grochow__4_.jpg

d) Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Przywózkach

-          Termomodernizacja budynku: 464,62 m²;

-          Montaż nowych parapetów: 16,958 m²;

-          Wymiana rur spustowych: 40,00 m;

-          Montaż krat okiennych: 26,51 m²

 - zo_przywozki__1_.jpg

- zo_przywozki__2_.jpg

- zo_przywozki__3_.jpg

- zo_przywozki__4_.jpg

e) Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Skibniewie

- Termomodernizacja budynku: 1 153,19 m²;

- Montaż nowych parapetów: 12,775 m²;

- Wymiana rur spustowych: 129 m;

- Ułożenie terakoty na schodach wejściowych: 21,548 m²

 - zo_skibniew__1_.jpg

- zo_skibniew__2_.jpg

- zo_skibniew__3_.jpg

- zo_skibniew__4_.jpg

f) Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Skibniewie

- Wymiana systemu centralnego ogrzewania: 1 kpl;

- Demontaż starego systemu centralnego ogrzewania: 1 kpl;

- Montaż rur: 949 m;

- Montaż grzejników z zaworami: 91 szt;

 - co_skibniew__1_.jpg

- co_skibniew__2_.jpg

 

- co_skibniew__3_.jpg

- co_skibniew__4_.jpg

g) Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skibniewie

- Termomodernizacja budynku: 251,58 m²;

- Montaż nowych parapetów: 5,325 m²;

- Wymiana drzwi wejściowych: 1,980 m²;

- Wymiana okien: 12,895 m²;

- Wymiana rur spustowych: 32 m;

- Wymiana rynien: 76,200 m;

- Wymiana pokrycia dachowego: 327,000 m²;

- Konstrukcja stropu: 54,040 m²;

- Ocieplenie poddasza: 242,00 m²

 Wartość odebranych robót wynosi: 711 241,34 zł brutto. Prace budowlane wykonała firma MAD BUD Marek Madejski.  

- oz_skibniew__1_.jpg

- oz_skibniew__2_.jpg

- oz_skibniew__3_.jpg

- oz_skibniew__4_.jpg

Opublikowano: 2 września 2014 roku, autor: Karol Dmowski

 

Samorządowcy z Gminy Sokołów Podlaski z kolejną wizytą na Ukrainie

W dniach 9-10 lipca 2014 roku w Nowojaworiwsku na Ukrainie odbyła się „Konferencja dla samorządowców – wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii – 2 etap”.

Spotkanie było kolejnym etapem współpracy pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Nowojaworiwsk na Ukrainie. Oba samorządy są partnerami projektu pn.:  „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym, Numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00. 

 - loga.jpg

Konferencja nawiązywała do spotkania samorządowców, które odbyło się 23 czerwca 2014 roku w Gminie Sokołów Podlaski. Głównym tematem poprzedniego spotkania były zadania oraz dobre praktyki z zakresu ochrony środowiska na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej i rządowej w Polsce. Czerwcowe spotkanie pozytywnie wpłynęło na rozwój idei ochrony środowiska i ekologii, dlatego dzięki porozumieniu i staraniom Wójta Gminy Sokołów Podlaski Marcina Pasika oraz Burmistrza Miasta Nowojaworiwsk Wasyla Murawla,w ramach projektu transgranicznego w lipcu zorganizowano drugi etap konferencji.

W konferencji przerpowadzonej w Nowojaworiwsku na Ukrainie, zgodnie z założeniami projektu uczestniczyło 40 samorządowców z Polski i 40 samorządowców z Ukrainy. Delegację z Gminy Sokołów Podlaski reprezentowali Wójt Gminy Marcin Pasik oraz Przewodniczący Rady Gminy Sokołów Podlaski Paweł Sobolewski.Pozostali uczestnicy konferencji to członkowie zespołu projektowego, pracownicy Urzędu Gminy Sokołów Podlaski, dyrektorzy szkół z Gminy Sokołów Podlaski, a także radni, sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich.

- ukraina_532.jpg

 - ukraina_479.jpg

 - ukraina_480.jpg

 - ukraina_473.jpg

Tym razem to partnerzy ukraińscy szczegółowo omówili system ochrony środowiska na Ukrainie. Przedstawiono ustawę Ukrainy „O ochronie środowiska naturalnego” jako najważniejszy akt prawny w zakresie ochrony środowiska obowiązujący w tym kraju. Szczegółowo przedstawiono także organy władzy państwowej i jednostki samorządu terytorialnego, którym przysługują kompetencje w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Podczas konferencji uczestnicy zostali także zapoznani z systemem wielopoziomowego zarządzania zrównoważonym rozwojem energetycznym regionu. Szczegółowo przedstawiono instytucje wchodzące w skład tego systemu tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Energooszczędnych Miast Ukrainy, Lwowską Obwodową Administrację Państwową, biuro Porozumienia Burmistrzów, Klub Burmistrzów, a także miasta i rejony oraz ich rolę i zadania w tym systemie.

 - ukraina_469.jpg

- ukraina_477.jpg

- ukraina_484.jpg

- ukraina_486.jpg

- ukraina_491.jpg

Przedstawiciele delegacji z Gminy Sokołów Podlaski podczas konferencji mieli także okazję zobaczyć budynek przedszkola nr 1 w Nowojaworiwsku. Ten wybudowany ponad 40 lat temu obiekt, do którego uczęszcza ponad 200 dzieci, zostanie odnowiony dzięki realizowanemu projektowi ze środków finansowych Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego i okien, a także wymianę systemu ogrzewania. Remont budynku przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zmniejszenia kosztów zużycia energii.

Organizacja konferencji bezpośrednio przyczyniła się do realizacji celu szczegółowego projektu tj. wzrostu poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski i miasta Nowojaworiwsk w zakresie ochrony środowiska.

Współpraca obu samorządów w ramach projektu transgranicznego niesie za sobą wiele pozytywnych efektów. Oprócz działań inwestycyjnych obejmujących termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski (Zespoły Oświatowe w Skibniewie, Grochowie, Czerwonce i Przywózkach a także Ośrodek Zdrowia w Skibniewie) oraz przedszkola Nr 1 w Nowojaworiwsku i działań „miękkich” tj. organizacji warsztatów szkoleniowych i konferencji z zakresu ekologii, wpływających na wzrost poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, wyróżnić można także szereg innych aspektów:

- wzrost poziomu wiedzy na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukriana 2007-2013.

- wzrost poziomu integracji i współpracy pomiędzy dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, politykami, rolnikami, samorządowcami z Polski i Ukrainy.

- zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

- rozwój turystyki, kultury fizycznej i sportu.

- rozwój kultury i sztuki oraz promocji kultury poszczególnych regionów

Kolejne spotkanie samorządowców z Polski i Ukrainy w ramach wspólnie realizowanego projektu odbędzie się jesienią tego roku w Gminie Sokołów Podlaski. Partner wiodący projektu zorganizuje festiwal informacyjno-promocyjny „Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski”.

- ukraina_534.jpg

- ukraina_614.jpg

- pl-by-ua-300x124.jpg

Opublikowano: 22 lipca 2014 roku, autor: Karol Dmowski

Konferencja dla samorządowców z Polski i Ukrainy na temat dobrych praktyk ekologicznych

- loga.jpg

23 czerwca 2014 r. w Gminie Sokołów Podlaski odbyła się „Konferencja dla samorządowców - wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii - I etap” zorganizowana w ramach projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”.  

Na zaproszenie Wójta Gminy Sokołów Podlaski Marcina Pasika na konferencję przyjechała 40 osobowa delegacja z Ukrainy, którą reprezentowali: Zastępcy Burmistrza Miasta Nowojaworiwsk - Wołodymyr Maceluch i Igor Oleksiv, Przedstawiciel Lwowskiej Rady Obwodowej Ludmiła Ołdak,  Sekretarz Rady Miasta Nowojaworiwsk - Galina Dzulai a także radni Lwowskiej Rady Obwodowej, Powiatu Nowojaworiwskiego i Nowojaworiwskiej Miejskiej Rady, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kultury i oświaty.

- dsc03496.jpg

 

 - dsc_0586.jpg

- dsc03687.jpg

- dsc_0568.jpg

- dsc03519.jpg

Wystąpienia i prezentacje przedstawione podczas wydarzenia dotyczyły zadań oraz dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska i ekologii na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej w Polsce i Ukrainie.

Przedstawiciele instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za ochronę środowiska, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który jest służbą zespoloną z ramienia Wojewody Mazowieckiego, odpowiedzialną za kontrolę i monitoring stanu środowiska naturalnego, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim oraz Gminy Sokołów Podlaski, szczegółowo omówili zadania, jakie mają do wypełnienia te jednostki w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.

Prelekcję otwierającą stanowiło wystąpienie Joanny Piekutowskiej, II Zastępcy Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska, która przedstawiła zadania reprezentowanego urzędu samorządowcom z Nowojaworiwska.

- dsc_0605.jpg

- dsc_0613.jpg

 Po prezentacjach prelegentów miał miejsce panel dyskusyjny, który pozwolił uczestnikom wydarzenia wspólnie omówić i przeanalizować aktualne problemy związane z ochroną środowiska w obszarze transgranicznym, w tym związane z instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych, oddziaływaniem zakładów produkcyjnych na jakość powietrza oraz stanem wód powierzchniowych

 - dsc_0567.jpg

- dsc03691.jpg

- dsc_0565.jpg

- dsc_0591.jpg

- dsc_0608.jpg

- dsc03676.jpg

- dsc03551.jpg

- dsc03522.jpg

- dsc03582.jpg

- dsc_0560.jpg

- Wyzwaniami dla obu stron realizowanego projektu – polskiej i ukraińskiej - jest poprawienie stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez  rekultywację gruntów zdegradowanych, składowisk odpadów, instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Celem na dziś i jutro jest też budowa i rozbudowa oczyszczalni w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz tworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku braku kanalizacji zbiorczej na danym terenie, a także ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i gazów cieplarnianych wytwarzanych przez budynki mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Uczestnicy spotkania podnosili także wagę edukacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i budowy świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza pod względem segregacji odpadów – informuje Marcin Pasik, Wójt Gminy Sokołów Podlaski.

- dsc_0570.jpg 

 - Niezwykle istotna dla ochrony zasobów naturalnych jest efektywność energetyczna w sektorze publicznym, odpowiednie zarządzanie energią w gminach i powiatach. Stąd potrzeba zorganizowania  konferencji dla przedstawicieli samorządu terytorialnego w celu skutecznego wdrożenia działań proekologicznych, które są jednym z priorytetowych celów organów administracji publicznej – dodaje Wiktor Osik  Sekretarz Urzędu Gminy Sokołów Podlaski.

- dsc03536.jpg

 

Spotkanie zwieńczyła wizytacja wybudowanej turbiny wiatrowej w miejscowości Bachorza oraz zbiornika wodnego Niewiadoma, które są przykładami inwestycji zrealizowanych w poszanowaniu otaczającego środowiska i przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

- dsc03750.jpg 

- dsc03738.jpg

- dsc03718.jpg

- dsc03754.jpg

 - dsc03782.jpg

W wydarzeniu wzięło udział 80 przedstawicieli polskiej i ukraińskiej administracji samorządowej.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym, Numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00.

 Opublikowano: 21 lipca 2014 roku, autor: Karol Dmowski

- pl-by-ua-300x124.jpg

Rozwój współpracy transgranicznej Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk

Gmina Sokołów Podlaski i ukraińskie miasto Nowojaworiwsk wspólnie realizują projekt pn.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym, Numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00.

Partnerska współpraca gmin poza realizacją projektu dotyczy również spraw społecznych i gospodarczych, ma obejmować wymiany młodzieży, rozwój kultury i sztuki, turystykę, rekreację i sport, a także współpracę między organizacjami pozarządowymi.

W ramach wspólnie realizowanego projektu, w dniach 21-22 maja 2014 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza skierowane do dzieci, rodziców oraz nauczycieli ze szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk, które zostały zorganizowane przez ukraińskiego partnera.To już drugie tego typu spotkanie dzieci i młodzieży polskiej oraz ukraińskiej. W październiku 2013 r. uczniowie ze szkoły w Nowojaworiwsku gościli w Gminie Sokołów Podlaski. Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Sokołów Podlaski Marcina Pasika, na Ukrainę pojechały dzieci i młodzież ze szkół w Grochowie oraz Nowej Wsi, a także rodzice i nauczyciele w roli ich opiekunów. Grupie towarzyszyła także czteroosobowa delegacja z Gminy Sokołów Podlaski, na czele z Wójtem.

- Głównym założeniem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w naszej gminie oraz w mieście Nowojaworiwsk. Wpłynie to w znacznym stopniu na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zmniejszenie zapotrzebowania energii w tych obiektach. Projekt obejmuje również tzw. działania miękkie, których celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski oraz Miasta Nowojaworiwsk na temat zagadnień ekologicznych. Z tego powodu powstała inicjatywa przeprowadzenia warsztatów wyjazdowych na Ukrainę, dzięki którym dzieci mogły nawiązać nowe kontakty z rówieśnikami z Ukrainy oraz zobaczyć jak wygląda system nauczania i ochrona środowiska w tym kraju. Część z uczestników warsztatów miała możliwość poznać się podczas ubiegłorocznego spotkania. Jestem przekonany, że udział w warsztatach będzie niezapomnianym wspomnieniem dla wszystkich - komentuje Wójt Gminy Sokołów Podlaski Marcin Pasik.

- 1.jpg

 

Dzieci i młodzież szkolna ze szkół z terenu Gminy Sokołów Podlaski podczas warsztatów wyjazdowych mogły pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska i ekologii, a przy tym bliżej poznać Ukraińskie miasto Nowojaworiwsk i jego okolice. Program warsztatów obejmował zajęcia teoretyczno-praktyczne. Pierwszego dnia podczas wspólnych polsko-ukraińskich zajęć warsztatowych zaprezentowano film, który przedstawiał miasto Nowojaworiwsk oraz podkreślał walory przyrodnicze regionu. Dzieci miały także za zadanie opracować plansze i wskazać z czym kojarzy im się kraj sąsiedni.

- 2.jpg

Prezentowano także film o tematyce ekologicznej, na podstawie którego należało opracować plakat. Powstały prace o tytułach takich jak „Oszczędzanie Energii”, „Energooszczędność”, „My oszczędzamy”. Później odbyło się zwiedzanie szkoły i jego zasobów muzealnych wraz z przedstawieniem wyrobów wykonanych przez dzieci tradycyjnymi metodami np. haft, wyroby z drewna, kukiełki. Na koniec pierwszego dnia warsztatów dzieci uczestniczyły w zajęciach  prowadzonych w grupach pt. «Jaworiwska zabavka», których zadaniem było stworzenie gwiżdżącego, kolorowego kogucika.

- dsc_0276__2_.jpg

- dsc_0301__2_.jpg

- dsc_0343__2_.jpg

- dsc_0349__2_.jpg

- dsc_0350__2_.jpg

- dsc_0351__2_.jpg

- dsc_0352__2_.jpg

- dsc_0353__2_.jpg

- dsc_0354__2_.jpg

- 19.jpg

 

- Partnerska współpraca ma na celu nie tylko zbliżenie do siebie obywateli, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Polega ona w dużej mierze na wspólnym rozwijaniu obszaru przygranicznego dążąc do poprawy jakości życia poprzez ochronę środowiska oraz wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski i Miasta  Nowojaworiwsk. Dzięki sąsiedzkiej współpracy oraz wspólnej realizacji projektu po ukraińskiej stronie przeprowadzona będzie termomodernizacja i wymiana systemu ogrzewania w budynku przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk - mówi Wasyl Murawla, Burmistrz MiastaNowojaworiwsk.

- sam_0591.jpg

W kolejnym dniu wyjazdu edukacyjno-integrującego polską oraz ukraińską stronę projektu, związanego z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego, w programie przewidziane było zwiedzanie Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego, w tym Jaskinii Stradczańskiej powstałej w wapiennym piaskowcu. Wykład dotyczący ochrony środowiska poprzedził wizytę w Centrum Ekologicznym. Wyprawę zakończyło ognisko podczas, którego uczestnicy aktywnie angażowali się w zespołowe gry i zabawy.

Po zakończeniu warsztatów odbyło się przekazanie certyfikatów uczestnictwa w projekcie, które wspólnie wręczali Wasyl Murawla, Burmistrz Nowojaworiwska i Marcin Pasik, Wójt Gminy Sokołów Podlaski. Zwieńczeniem wydarzenia była niespodzianka przygotowana przez organizatorów warsztatów w postaci dyskoteki integracyjnej dla dzieci i młodzieży.

- 18.jpg

- sam_0713.jpg

- sam_0776.jpg

Opublikowano: 30 czerwca 2014 roku, autor: Karol Dmowski, 

- pl-by-ua-300x124.jpg 

 

 Wójt Gminy Sokołów Podlaski Marcin Pasik informuje, że trwa realizacja projektu pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym,numer umowy grantowej IPBU.02.01.00-14-427/11-00

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-ukraińskim. Do realizacji celu głównego przyczyniać się będą cele szczegółowe w postaci:

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię w obiektach użyteczności publicznej po stronie obydwu Partnerów;

- wzrost poziomu kompetencji mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i Miasta Nowojaworiwsk w zakresie ochrony środowiska.

Jednym z istotnych elementów projektu są prace budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski.

Po przerwie zimowej wykonawca robót budowlanych tj. firma MADBUD Marek Madejski, Sobole 11A, 21-307 Ulan Majorat ponownie rozpoczął prace termomodernizacyjne w budynkach szkół i ośrodka zdrowia.

Obecnie trwa realizacja prac w ramach następujących przedsięwzięć projektowych:

- Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Grochowie

- Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Przywózkach

- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skibniewie

Po zakończeniu prac budowlanych w tych obiektach wykonawca rozpocznie termomodernizację budynków szkół i w Czerwonce oraz  Skibniewie.

W dniu 14 marca 2014 roku Komisja z Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim dokonała odbioru części inwestycji polegającej na wykonaniu remontu instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Grochowie.

W ramach prac wykonano między innymi:

- demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania;

- montaż rurociągów stalowych w instalacji centralnego ogrzewania;

- montaż grzejników aluminiowych.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest na sierpień 2014 roku.

f- dscf3983.jpg

- dscf3993.jpg

- dscf3995.jpg

- dscf3996.jpg

- dscf4002.jpg

- dscf4004.jpg

- dscf4007.jpg- dscf4011.jpg

- dscf4015.jpg

- dscf4016.jpg

- dscf4019.jpg- dscf4033.jpg

- dscf4044.jpg

- dscf4046.jpg

- dscf4053.jpg

Opublikowano: 19 marca 2014 roku, autor: Karol Dmowski

- pl-by-ua-2.jpg

W dniu 29 lipca 2013r.

Wójt Gminy Marcin Pasik

podpisał Umowę grantową Nr IPBU.02.01.00-14-427/11-00

na wdrożenie projektu pn.

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk ”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Wartość projektu ogółem: 758 432,55 EUR
Wartość dofinansowania: 682.589,29 EUR
Wkład własny10%

Beneficjent
Gmina Sokołów Podlaski/ PL

Partner
Nowojaworiwska Miejska Rada/ UA

Termin realizacji projektu: VIII. 2013- I. 2015 

Przedsięwzięcia projektowe:

1. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Czerwonce

2. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Grochowie

3. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Grochowie

4. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Przywózkach

5. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Skibniewie

6. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Skibniewie

7. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skibniewie

8. Termomodernizacja przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

9. Wymiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

10.Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk – I etap

11. Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk - II etap

12. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- I etap

13. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- II etap

14. Festiwal informacyjno-promocyjny „Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski”

- pl-by-ua-2.jpg

W dniu 19 marca 2012r.

Gmina Sokołów Podlaski

otrzymała ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 

informację o pozytywnej ocenie administracyjnej wniosku o numerze referencyjnym PBU/0427/11

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”

Ocena administracyjna wniosku- pismo CPE-VI-415-420-WS/12

 - pl-by-ua-2.jpg

W dniu 30 września 2011 r.

Wójt Gminy Marcin Pasik

złożył

w ramach II naboru

Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Priorytet 2. Poprawa jakości życia

Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym

wniosek na realizację zadania pn.

„Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz w Mieście Nowojaworiwsk”

Beneficjent
Gmina Sokołów Podlaski/ PL

Partner
Nowojaworiwska Miejska Rada/ UA 

Wartość projektu ogółem: 758 432,55 EUR

Wartość dofinansowania: 682.589,29 EUR

Wkład własny10%

Planowane przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Czerwonce

2. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Grochowie

3. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Grochowie

4. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Przywózkach

5. Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Skibniewie

6. Remont instalacji C.O. Zespołu Oświatowego w Skibniewie

7. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skibniewie

8. Termomodernizacja przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

9. Wymiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mieście Nowojaworiwsk

10.Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk – I etap

11. Warsztaty szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska i powietrza dla dzieci i nauczycieli szkół z Gminy Sokołów Podlaski i Miasta Nowojaworiwsk - II etap

12. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- I etap

13. Konferencja dla samorządowców- wymiana wiedzy i doświadczeń na temat dobrych praktyk o ekologii- II etap

14. Festiwal informacyjno-promocyjny „Dobre praktyki w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 

Więcej informacji o Programie
 
- pbu_header_logo_pl.png
 
- 22kajhc1.jpg 
 

Galeria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x