Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt systemowy "Pomyśl o przyszłości"
 
Data: 2014-01-21Autor: 

- logo_pokl_1.jpg

Gmina Sokołów Podlaski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim informuje, że od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Pomyśl o przyszłości”. W 2011 roku projekt skierowany został do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Wniosek o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został opracowany przez Zespół Projektowy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który to projekt został następnie złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, została podpisana umowa z Instytucją Wdrażającą na realizację zadań nakreślonych w projekcie. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)oraz budżetu Gminy w Sokołowie Podlaskim.

Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane. W ramach aktywnej integracji odbyły się:

1. Spotkania dla każdego z beneficjentów z psychologiem (w grupie oraz indywidualne), który przeprowadził szkolenia, warsztaty umiejętności psychospołecznych. Wsparcie psychologa podniesie poziom samooceny u uczestników projektu, nauczy umiejętności komunikacji interpersonalnej (nauczy asertywności, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach), wzmocni wiarę w ich atuty, niezbędne w poszukiwaniu pracy.

2. Spotkania z doradcą zawodowym w grupie oraz indywidualne dla każdego z beneficjentów (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy) oraz szkolenie /kursy/ zawodowe wybrane przez uczestników projektu. Doradca zawodowy ułatwi poruszanie się po rynku pracy oraz nauczy umiejętności społecznych.

3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które umożliwią lepszy dostęp do rynku pracy. 

Dzięki poradnictwu, uczestnicy będą mieli ułatwiony wybór odpowiedniego szkolenia zawodowego, a w przyszłości zwiększone szanse na znalezienie pracy (uzupełnienie kwalifikacji zostanie potwierdzone zaświadczeniem). Personel merytoryczny będzie miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań, mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej uczestników. Kompleksowość wsparcia w projekcie – wyposażenie beneficjentów w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy oraz wytworzenie w nich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.

Dnia 21 listopada 2011 r. został zorganizowany dla uczestników projektu przez Dyrektora Centrum Szkoleniowego ACZE Pana Andrzeja Czerkasa wyjazd do teatru Komedia w Warszawie na spektakl pod tytułem „Dziewczyny z kalendarza”.

Dnia 16 grudnia 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Centrum Szkoleniowego ACZE przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim, wzięli udział beneficjenci projektu, Sekretarz Urzędu Gminy Pan Wiktor Osik, koordynator projektu Pani Anastazja Romaniuk, dyrektor Centrum Szkoleniowego ACZE Pan Andrzej Czerkas. W konferencji uczestniczyli również beneficjenci oraz pracownicy projektów innych gmin z terenu powiatu sokołowskiego. Pan Andrzej Czerkas, Pani Anastazja Romaniuk oraz Pan Wiktor Osik w kilku słowach podsumowali realizację projektu. Następnie wręczono beneficjentom zaświadczenia o ukończeniu kursów. Konferencja zakończyła się uroczystym poczęstunkiem.

Sukcesem projektu jest, że w tak krótkim czasie udało nam się zorganizować szkolenia oraz wszyscy ukończyli zaplanowany cykl szkoleń.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji projektu. Przede wszystkim uczestnikom, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. Udział w projekcie traktują bardzo poważnie i wykonują wszystkie zobowiązania zawarte w kontraktach. Radzie Gminy oraz Wójtowi za życzliwość i akceptację naszych pomysłów. Pracownikom Ośrodka za pracę na rzecz projektu.

Z okazji nadchodzącego 2012 roku, życzę wszystkim wielu sukcesów, odwagi w podejmowaniu decyzji, wiary, która przenosi góry oraz nadziei, która nie gaśnie. Niechaj Wasze plany i marzenia spełnią się wszystkie, a gdy się już spełnią, szukajcie nowych, bo marzyć trzeba zawsze.

Niech podsumowaniem pracy uczestników projektu będzie motto: To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojej społeczności, lecz jeszcze piękniej, gdy społeczność może być dumna z niego. 

Koordynator projektu
Anastazja Romaniuk

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 44

Tel. (25) 781 60 74 i 787 73 50

e-mail: gopssok@poczta.onet.pl

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x