Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt systemowy "Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski; nr POKL.09.01.02-14-351/11
 
Data: 2014-01-21Autor: 

 - logo_pokl_1.jpg

Gmina Sokołów Podlaski
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół

realizuje projekt systemowy
„Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski” nr POKL.09.01.02-14-351/11 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie www.efs.gov.pl 
 

Cel ogólny projektu

Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III we wszystkich Szkołach Podstawowych funkcjonujących w Gminie Sokołów Podlaski, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Działania w ramach projektu

1.Doposażenie bazy dydaktycznej Szkół Podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski

2.Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski w specjalistyczne pomoce dydaktyczne dobrane odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Podczas zajęć uczennice i uczniowie korzystają z zakupionych w ramach projektu specjalistycznych pomocy dydaktycznych.
 
W Szkole Podstawowej w Czerwonce realizowane są w roku szkolnym 2011/2012:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- 30 godz. 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godz. 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 30 godz.

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30 godz.

W Szkole Podstawowej w Grochowierealizowane są w roku szkolnym 2011/2012:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- 30 godz. 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godz.

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych- 30 godz. 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-30 godz. 

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowane są w roku szkolnym 2011/2012:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30 godz. 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godz. 

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 30 godz. 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30 godz. 

W Szkole Podstawowej w Przywózkach realizowane są w roku szkolnym 2011/2012:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30 godz. 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godz.

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 30 godz.

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30 godz.

W Szkole Podstawowej w Skibniewie realizowane są w roku szkolnym 2011/2012:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30 godz. 

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godz.

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30 godz.

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-30 godz. 

Projekt systemowy „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Galeria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x