Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Podsumowanie projektu POKL.09.01.02.-14-351/11
 
Data: 2014-01-21Autor: 

- img_026.jpg

Projekt „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski” Nr POKL.09.01.02-14-351/11 to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została podpisana 27 grudnia 2011r..

Zajęcia pozalekcyjne realizowane były od lutego do czerwca 2012r. w szkołach podstawowych w Czerwonce, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach oraz w Skibniewie. W projekcie uczestniczyły dzieci klas I- III.

Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Przeprowadzone zostały następujące zajęcia dodatkowe.
1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

W projekcie wzięło udział 107 uczniów, w tym 56 dziewczynek i 51 chłopców, z którymi pracowało 14 nauczycieli oraz 2 logopedów. Łącznie odbyło się 600 godzin edukacyjnych.

Do najważniejszych założeń projektu należało zapewnienie dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych oferty edukacyjno-wychowawczej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami, zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Na zajęciach artystycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dzieci uzdolnione mogły rozwijać swoje talenty. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W ramach projektu szkoły zostały doposażone w meble szkolne, pomoce i programy dydaktyczne. Baza dydaktyczna szkół wzbogacona została miedzy innymi o bryły geometryczne, gry dydaktyczne do strategicznego i logicznego myślenia, gry planszowe z zagadkami matematycznymi, pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zadań matematycznych w ruchu i liczenia w pamięci, zestawy lup, mikroskopy, tablice przyrodnicze, interaktywne trójwymiarowe modele organizmu człowieka, pomoce dydaktyczne rozwijające umiejętności czytania i pisania, rozwijające wyobraźnię i kreatywność, programy multimedialne, zestawy logopedyczne i inne. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 118.263 zł.

Realizacja projektu umożliwiła lepsze przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego. Zajęcia dodatkowe przyniosły wymierne efekty w postaci poprawy wyników nauczania oraz większej aktywności na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Dzieci odważnej i z zaangażowaniem podejmują wyzwania edukacyjne.
W szkołach podstawowych Gminy Sokołów Podlaski w większym zakresie zastosowano aktywizujące metody nauczania, wyzwalające ciekawość, motywację do nauki oraz pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy. Podczas zajęć uczennice i uczniowie korzystali ze specjalistycznych pomocy dydaktycznych. 

Galeria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x