Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
 
Data: 2014-01-21Autor: 

- dsc09520.jpg

Gmina Sokołów Podlaski realizuje od września 2012r. do czerwca 2013r.

w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi oraz w Skibniewie

projekt

”DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI”.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych klas IV-VI poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

W ramach projektu przewidziany jest następujący blok zajęć pozalekcyjnych:

1) zajęcia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

2) zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

3) zajęcia z zakresu języków obcych

4) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

5) zajęcia sportowo-wychowawcze.

Założeniem projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji w ramach zajęć dodatkowych, wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Więcej informacji

Anna Trębicka

Zespół Oświatowy im. M. Frąckowiak Szkoła Podstawowa w Skibniewie w roku szkolnym 2012/2013 jako jedna z dwóch szkół w gminie przystąpiła do unijnego projektu edukacyjnego "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

W ramach tego projektu wybrana 18 osobowa grupa uczniów uczestniczy w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach z zakresu matematyki, przyrody, j. angielskiego, informatyki, zajęć sportowo wychowawczych i pedagogicznych. Zajęcia te prowadzone są w sposób interesujący z wykorzystaniem ciekawych pomocy edukacyjnych. W ramach tych zajęć zorganizowana zostanie wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz Teatru Roma w Warszawie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja uczniów, zachęcenie do zdobywania wiedzy i kreatywnego spędzania czasu.

Nad prawidłowym przebiegiem zajęć realizowanych w ramach projektu czuwa Dyrektor Zespołu p. Wiesława Kapusta.

Iwona Olędzka

Koordynator szkolny

Galeria zdjęć

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowany jest projekt unijny "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w następujących modułach:

• zajęcia z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• zajęcia z języka angielskiego,
• zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
• zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
• zajęcia sportowo-wychowawcze.

Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole Oświatowym w Nowej Wsi, o całość realizacji projektu troszczy się dyrektor ZO Joanna Benedykciuk.
We wszystkich zajęciach uczestniczy grupa 18 uczniów, którzy mają szansę zgłębić swoją wiedzę w sposób niekonwencjonalny, gdyż prowadzone są one w inny sposób niż zajęcia lekcyjne, a dodatkowo wzmocnione wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

W ramach realizacji projektu 13 listopada odbyła się wycieczka do Warszawy. W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu z Zespołów Oświatowych w Nowej Wsi i w Skibniewie. Uczniowie obejrzeli musical familijny pt. „W pogoni za baśnią” w Teatrze Rampa oraz byli w Centrum Nauki Kopernik, gdzie za pomocą wszystkich zmysłów poznawali otaczający nas świat. 

Joanna Telak
Koordynator szkolny

Galeria zdjęć

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x