Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Oświata / GZEAS
GZEAS
 
Data: 2017-01-24Autor: 

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

Adres: Czerwonka  39;  08-300 Sokołów Podlaski
Telefon: (025) 781-51-06,
tel. (faX) (025) 781-26-10
e-mail: gzas@siedlce.home.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00- 16:00 -BIP- urzedowa tablica ogłosze GZEAS-   http://www.bip.gov.pl/subjects/url/36161


Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół dział od 1 stycznia 1996 roku. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim nr XII/69/95 z dnia 26 grudnia 1995 roku w celu obsługi administracyjno-ekonomicznej i organizacyjnej szkół z terenu gminy Sokołów Podlaski.

W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
a)Kierownik – Urszula Rozbicka
b)Główny księgowy- Monika Szczęśniak
c)Referent ds. ekonomiczno-administracyjnych – Marlena Kożuchowska
d)Referent ds. kadr i płac- Sylwia Kazimierczuk

0Do najważniejszych zadań GZEAS należy:

I. W zakresie spraw administracyjno – organizacyjnych:
1. Zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej następujących jednostek: 
a) Zespołu Oświatowego w Czerwonce, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
b) Zespołu Oświatowego w Grochowie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
c) Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
d) Zespołu Oświatowego w Przywózkach, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
e) Zespołu Oświatowego w Skibniewie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. 
II. W zakresie gospodarczym: 
1. Prowadzenie spraw związanych z: 
a) przeglądem placówek, celem oceny ich wyposażenia oraz kontroli stanu technicznego i sanitarnego obiektów. 
b) dostawą energii elektrycznej, utylizacją odpadów kuchennych, dezynfekcji, deratyzacji,dezynsekcji, przeglądem kotłowni oraz systemów alarmowych i antywłamaniowych, wywozem nieczystości, wykonaniem usług kominiarskich, zaopatrzeniem placówek w wodę, itp. 
III. W zakresie finansowym: 
1. Obsługa wydatków płacowych i socjalnych pracowników. 
2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. Opracowywanie projektów, planów i analiz ekonomicznych, sprawozdań i informacji, oraz projektów z zakresu oświaty. 
4. Realizacja budżetu w zakresie oświaty zatwierdzonego dla gminy Sokołów Podlaski na każdy rok kalendarzowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
5. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej dla potrzeb jednostek nadrzędnych i GUS w oparciu o materiały źródłowe w terminach określonych odrębnym i przepisami. 
6. Prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Sokołów Podlaski w zakresie wynagrodzeń i innych należności wynikających z umowy o pracę. 
IV. W zakresie kadrowym: 
1. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników kadry kierowniczej szkół i pracowników GZEAS 
2. Prowadzenie spraw związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, emerytalno- rentowego ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracowników szkół gminy Sokołów Podlaski. 
3. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i kadry kierowniczej szkół 
4. Obsługa kadrowa pracowników zatrudnionych w szkołach na stanowiskach kierowniczych. 
5. Przygotowywanie i prowadzenie procedury dotyczącej zmiany regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 
6. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego 
7. Organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły oraz spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów 
V. W zakresie zadań oświatowych: 
1. Prowadzenie spraw w zakresie: 
- organizacji sieci szkolnej umożliwiającej wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, 
- organizacji dowożenia uczniów do szkół 
2. Prowadzenie spraw dotyczących: 
a) organizacji zajęć pozalekcyjnych, jęz. angielskiego, pracownie komputerowe, 
b) nauczania indywidualnego, organizacji wycieczek i konkursów 
c) organizacji dożywiania oraz świetlic szkolnych 
d) nadzoru nad spełnianiem obowiązku nauki 
e) prowadzenie spraw związanych z pracownikami młodocianymi 
f) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) 
VI. W zakresie organizacji roku szkolnego: 
1. Koordynacja spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych oraz przydziałów czynności. 
2. Pełnienie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. 
3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy 
4. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie: SIO ( system informacji oświatowej), En 3,En 6,E n 7, En 8, S 01, S 02, innej sprawozdawczości statystycznej z zakresu realizacji zadań oświatowych. 
5. Współdziałanie z dyrektorami obsługiwanych jednostek, wójtem, organem nadzoru pedagogicznego, MEiN oraz z innymi organami administracji samorządowej.

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x