Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
OSP Nowa Wieś
 
Data: 2016-10-20Autor: 

KRS-0000114836

REGON-710364280

NIP-823-148-10-44

ZARZĄD OSP NOWA WIEŚ -KADENCJA 2016-2021

 

PREZES- Andrzej Motel

WICEPREZES- Paweł Wolski

NACZELNIK- Stefan Motel

SEKRETARZ- Grzegorz Szymański

SKARBNIK- Sławomir Gryglas

GOSPODARZ- Mirosław Grabowski

Komisja rewizyjna:

1.Rajmund Adamczuk

2.Tomasz wańtusiak

3.Piotr Kalinowski

 

 Rok powstania jednostki OSP: 1958

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

  • PREZES – Andrzej Motel
  • WICEPREZES – Paweł Wolski
  • NACZELNIK – Stefan Motel
  • SEKRETARZ – Grzegorz Szymański
  • SKARBNIK – Sławomir Gryglas
  • GOSPODARZ – Mirosław Grabowski

Historia OSP Nowa Wieś

 

Działo się to w roku 1958, gdy w trudnych powojennych warunkach świadomi obowiązków i zadań jakie przyjmują na siebie, niektórzy mieszkańcy Nowej Wsi, decydują się zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną. Od tego czasu można by to tak nazwać że członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej jak i mieszkańcy Nowej Wsi zrozumieli, że zespołowo przy wspólnym zrozumieniu można dużo zrobić i obronić przed wszystkimi przeciwnościami. Podstawowym zadaniem oddziału przy zrozumieniu mieszkańców Nowej Wsi energicznie przystąpiono do walki z pożarami. Ludzie, którzy wyznaczeni byli z końmi w razie ognia do wyjazdu nie tłumaczyli się brakiem czasu, ale w czasie alarmu rzucali roboty polowe i śpieszyli żeby ratować mienie ludzkie i społeczne przed kataklizmem jakim jest ogień. Tacy zapisali się swoja ofiarnością jak: Szczepan Dziewulski, Ludwik Dziewulski, Bolesław Kiryluk, Ludwik Mróz, Władysław Onisk i wielu innych w naszej wsi. W latach późniejszych na zebraniu członków OSP i mieszkańców naszej wsi podjęto zobowiązanie dotyczące opodatkowania występów artystycznych i organizowanych zabaw w celu zebrania środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego i potrzebnego sprzętu.
Oddział OSP w Nowej Wsi stał się prężna organizacją wiejską, do której należały osoby w różnym wieku. 
Skromny sprzęt pożarniczy jaki udało się zdobyć dużym trudem przechowywany był w remizie strażackiej w Nowej Wsi. Wóz konny, ręczna pompa strażacka i drobny sprzęt bez żadnego umundurowania był majątkiem strażaków. Skromność wyposażenia obrazują fotografie gdzie strażacy posiadają tylko czapki strażackie.
Po roku 1960 zwiększył się stan bojowy i wyszkolenie bojowe druhów. Wynikiem czego był udział w Rejonowych Zawodach Pożarniczych. Udział w tych zawodach bogacił doświadczenie i podnosił poziom wyszkolenia strażaków. Od samego początku istnienia OSP doraźnie ale skutecznie prowadzona była służba zapobiegawczo – prewencyjna.
W roku 1970 OSP otrzymała samochód bojowy STAR 20, który przekazała Powiatowa Komenda Straży Pożarnej. Samochód ten był dopingiem do podwyższania gotowości bojowej i większego zaangażowania druhów w służbie pożarniczej. Jeździli tym samochodem na ćwiczenia, służbę prewencyjną na zawody rejonowe i powiatowe, gdzie zajmowali czołowe miejsca. Wykorzystywany był ten samochód wielokrotnie do akcji gaśniczych w Nowej Wsi i innych sąsiedzkich miejscowości. Z akcji tych druhowie wracali zmęczeni ale szczęśliwi, że mogli pomóc w ratowaniu życia i dobytku wielu ludzi. Szkolenia bojowe i inne obowiązki nie odsunęły na dalszy plan służby prewencyjnej we wsi. Wiele setek a nawet tysięcy godzin strażacy w zespołach poświęcali przy corocznym przeglądzie stanu przeciw pożarowego naszych budynków i zabudowań gospodarskich. Ileż cierpliwości, wyrozumienia mieli wobec mieszkańców wsi, którzy patrzyli niechętnie na ich wizyty. Przez wiele lat ponawiali uprzednio wydane polecenia, rzadko, a nawet prawie nigdy nie kierowali wniosków do ukarania administracyjnego czy sądowego za spowodowanie zagrożenia pożarowego.
W 1972r. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na walnym zebraniu członków postanawiają przystąpić do budowy remizy strażackiej. Pod kierownictwem Prezesa OSP Stanisława Rucińskiego i Naczelnika Henryka Piotrowskiego, Skarbnika Tadeusz Dziewulskiego przystąpiono do zbierania funduszy potrzebnych na ten cel.
I tak w roku 1975 w czynie społecznym po otrzymaniu zezwolenia na budowę wykonano fundamenty pod remizę. Zaraz zakupiono materiały budowlane takie jak żwir, piasek i pustaki. 
W roku 1981 zakończono budowę remizy strażackiej. Z okazji otwarcia remizy, wielu zasłużonych członków OSP otrzymało odznaczenia.
Dnia 31 stycznia 1991 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym został powołany nowy Zarząd OSP w Nowej Wsi w składzie: 
• Jan Antoni Hardej – Prezes 
• Henryk Piotrowski – Naczelnik 
• Tadeusz Hardej – Skarbnik 
• Stefan Kiryluk – Sekretarz 
• Tadeusz Kołodziejczyk – Zastępca Prezesa 
• Krzysztof Hardej – Gospodarz 
Lato 1992 r. było w Polsce bardzo suche i upalne. Deszcz nie padał od maja, a maksymalne temperatury sięgały 38o C. Zagrożenie pożarowe w lasach było w tych warunkach ogromne. Szczególnie zagrożone wybuchem pożaru były te lasy, w których dominującym gatunkiem jest sosna. Las zapalił się prawdopodobnie od iskry, która wyskoczyła spod zablokowanych kół przejeżdżającego pociągu.
W tym samym czasie o wybuchu pożaru zaalarmowało też Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Do gaszenia ognia wysłany został jeden wóz strażacki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej i dwa samochody z Raciborza. 
Dojeżdżając do pożaru st. asp. Kaczyna zorientował się, że sytuacja, z jaką przyszło mu się zmierzyć, jest wyjątkowo ciężka. Na jego prośbę do pożaru wysłane zostały trzy kolejne jednostki OSP. O godz. 14:05 nadszedł kolejny meldunek – o pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej. Do gaszenia ognia skierowano dwa kolejne wozy OSP. Kilka minut później walczący z ogniem Kaczyna poprosił przez radio o przysłanie mu dalszych posiłków, lecz sytuacja nie pozwoliła mu już określić potrzebnych sił i środków.
W godzinach wieczornych do pożaru w Kuźni Raciborskiej zostaje wezwana jednostka OSP w Nowej Wsi. Strażacy spakowali potrzebny sprzęt i ruszyli z pomocą. W tym czasie nie wiadomo było na jak długo wyjeżdżają, ponieważ pożar rozwijał się w zastraszającym tempie. Akcja gaszenia pożaru przebiegała w skrajnie trudnych warunkach. Choć straty wywołane przez pożar były olbrzymie, to zdrowi powrócili do swoich rodzin.
W październiku 1992 roku Minister Spraw Wewnętrznych – P. Andrzej Milczanowski na ręce dh Henryka Piotrowskiego składa wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowanie za ofiarność i poświęcenie podczas wykonywania obowiązków służbowych w trakcie akcji gaszenia pożarów spowodowanych tegoroczna suszą.
W dniu 11 lipca 1993r. na podstawie statutu związku ochotniczych straży pożarnych RP Zarząd Wojewódzki w Siedlcach nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.
15 marca 1995r. jednostka OSP w Nowej Wsi znalazła się w gronie najlepszych jednostek OSP w kraju i została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
10 grudnia 2000r. OSP w Nowej Wsi otrzymuje z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie samochód pożarniczy JELCZ 004. 
Nowy rok 2001 – w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi rozpoczął się od zasadniczych zmian 29 stycznia rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W wyniku głosowania powołano nowy Zarząd oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną. 
Nowo wybrany Zarząd składa się z: 
1. Maciej Komycz – prezes Zarządu 
2. Stefan Motel – naczelnik 
3. Sławomir Chomka – skarbnik 
4. Stefan Kiryluk – sekretarz 
5. Waldemar Izdebski – gospodarz OSP

 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna składa się z: 
1. Rajmund Adamczuk– przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Stanisław Olszewski – członek Komisji Rewizyjnej 
3. Grzegorz Szymański – członek Komisji Rewizyjnej

 

Obecnie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa się z:
1. Maciej Komycz – prezes Zarządu 
2. Artur Jędrzejkiewicz – w-ce prezes
3. Stefan Motel – naczelnik
4. Sławomir Chomka – skarbnik 
5. Andrzej Motel – sekretarz 
Nowo wybrana Komisja Rewizyjna składa się z: 
4. Rajmund Adamczuk– przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Stanisław Olszewski – członek Komisji Rewizyjnej 
6. Grzegorz Szymański – członek Komisji Rewizyjnej

 

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która na corocznych zawodach pożarniczych zajmuje miejsca na podium.
W dniu dzisiejszym mamy oddanych strażaków, którzy niosą pomoc bliźnim przez walkę z pożarami i w czynach społecznych. Możemy się cieszyć swoimi osiągnięciami, które nasza jednostka wykonuje z honorem. Koledzy druhowie wspomniane wyżej słowa to lata przeszłe o których nie należy zapomnieć. Nie należy również zapominać o tych strażakach, którzy już odeszli z naszych szeregów, a w bardzo dużym stopniu przyczynili się do rozwinięcia naszej jednostki.

Samochód gaśniczy dla jednostki OSP w Nowej Wsi

W dniu 24 listopada 2009r. nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu Volvo FL 96 przez Wójta Gminy oraz jego poświęcenie przez powiatowego kapelana strażaków ks. Kanonika Stanisława Bogusza.
Zaangażowanie strażaków oraz wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, z budżetu gminy, z dotacji państwa na Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy oraz oszczędności OSP zrealizowano zakup samochodu. Na tę ważną dla jednostki i gminy uroczystość przybyły delegacje z jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy oraz liczni goście, wśród których byli dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Pani Ewa Orzełowska, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim Pan Roman Malinowski, przedstawiciele zarządu oddziału wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Związku OSP RP. Wszyscy gratulowali druhom nowego nabytku i dziękowali za godną uznania i szacunku, za społeczną i ofiarną służbę.

 

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x